Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

maj 1, 2019 | Assist, Offentlig sektor

Frederikssund kommun befinner sig (i likhet med Europas övriga myndigheter) i en omställningsfas där digitalisering ska finnas med i hela processen från dokumentskapande till utgivning via onlineplattform. EU har med sitt webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102 av 26 oktober 2016) lagstadgat att allt onlinematerial, däribland dokument och PDF-filer ska finnas tillgängliga för alla via webben.

Målet för Frederikssund kommun är ett AAA-betyg

Kenneth Jensen är webbansvarig för Frederikssund kommun och har ett ansvar som bland annat omfattar tillgänglighet, GDPR-efterlevnad på kommunens webbplattform och visuell identitet, och han har höga ambitioner om kommunens digitala närvaro. Kenneth Jensen berättar:

”Vår ambition är att vara 100 % AAA-compliant inom webbtillgänglighet före september 2020. Även om det är ett ambitiöst mål så är det i verkligheten den bästa vägen framåt, för jag tvekar inte över att det inom loppet av bara ett par år ställs krav på ett AAA-betyg och de extra kostnaderna för att efterleva AAA-kraven är minimala.”

Kenneth Jensen, Webbansvarig, Frederikssund kommun

För att kunna märka sin webbplats med ett AAA-betyg ska webbplatsen efterleva stränga regler från organisationen W3C som bland annat innefattar att alla dokument och PDF-filer ska vara 100 % tillgängliga.

Så mycket automatisering som möjligt

Kenneth Jensen stod med en rad utmaningar framför sig i samband med dokumenttillgänglighet, men viktigast av allt var att han kunde hitta ett sätt för att implementera en halvautomatiserad arbetsprocess, som var enkel att utföra och inte särskilt tidskrävande:

”Vi har 2 500 datoranvändare som skriver anteckningar, brev och dokument på daglig basis. Jag kan ju inte be dem alla att komma ihåg att skapa tabeller eller infoga bildbeskrivningar utan hjälp. Det är något som måste gå snabbt och enkelt att göra.”

Kenneth Jensen, Webbansvarig, Frederikssund kommun

Kenneth Jensen kontaktade därför Dania Software med önskemålet om en lösning som med bara ett par klick kunde skapa ett tillgängligt dokument. Projektet tog snabbt form och inom tre veckor hade Kenneth Jensen och Dania Software skisserna färdiga för verktyget Assist.

Nödvändigt med ett verktyg

Assist utvecklades med användaren i fokus, för det är som Kenneth säger: ”Användarna har olika nivåer av IT-kunskap och tillgänglighet är ju inte en del av deras kärnuppgifter.”

De användare som har nu har åtkomst till verktyget är glada och nöjda. ”Verktyget är enkelt och lätt att tillgå och gör inte att arbetet tar längre tid att utföra eftersom det inte krävs mer än ett par klick för att göra dokumentet tillgängligt.” förklarar Kenneth Jensen.

Kenneth Jensen har inga tvivel om saken: ”Utan Assist skulle vi inte lyckas uppnå våra tillgänglighetsmål – det skulle vara omöjligt.”

Verktyget har testats av Dansk Blindesamfund

Assist är utvecklat i nära samarbete med Kenneth Jensen och Dansk Blindesamfund som har testat tillgängliga dokument som har skapats med Assist. Det har resulterat i ett genomprövat och användarnära verktyg.

Att efterleva lagstiftningen måste inte vara en oöverkomlig uppgift om man bara gör rätt val. Som Kenneth Jensen säger:

”Tillgänglighet av PDF-filer och Word-dokument är ju inte ett särskilt stort problem om man bara håller sig till grundläggande ”spelregler”. Dessa ”spelregler” kan vara svåra att hantera för många användare, därför är ett intuitivt verktyg att föredra. Jag är utan tvekan säker på att Assist hjälper oss att nå i mål, inte bara rent juridiskt, utan förhoppningsvis längre än så.”

Kenneth Jensen, Webbansvarig, Frederikssund kommun

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365